Skip to content

Oekraïne conflict

Belicht van een andere kant.

Wist u dat…

 • de oude noord-europese landen en Rusland (meestal) vreedzame innige culturele en commerciële banden onderhielden gedurende honderden jaren tot begin 20e eeuw?

 • In 1991 het Warschaupakt is opgeheven en dat de NAVO sindsdien eigenlijk geen bestaansrecht meer had?

 • Na eenwording van de twee Duitslanden in 1990, de Russische, Amerikaanse en Duitse regeringsleiders (Gorbatsjov, Bush snr en Kohl) een verdrag hebben getekend dat er geen verdere uitbreiding van de NAVO oostwaarts zou plaatsvinden?

 • Dat er sinds die afspraak Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Polen, Roemenië, Tsjechië, Slowakije, Bulgarije, Slovenië, Albanië, Kroatië, Montenegro en Noord-Macedonië zijn toegetreden tot de NAVO?

 • de NAVO die afspraak uit 1990 dus 14 keer met voeten heeft getreden?

 • De NAVO dat weer doet, nu von der Leyen (voorzitter EU) Oekraïne EU lidmaatschap heeft aangeboden?

 • De verschillende russische regeringen over de jaren daar telkens bezwaar tegen hebben aangetekend in bijvoorbeeld de VN en veiligheidsraad?

 • Dat rusland wellicht als agressor gezien kan worden, maar dat de NAVO dus verre van onschuldig aan dit conflict is?

 • De amerikanen wegens hun grote wapenindustrie belang hebben bij continue conflicten in de wereld (denk aan zo’n 25 jaar oorlogen in Midden Oosten)?

 • De amerikaanse regering in 2019 Zelenski met zijn makkers in het zadel heeft geholpen?

 • Zelenski voormalig komiek en acteur was en nu multi-miljonair is?

 • De amerikanen hun laboratoria (!) in Oekraïne hals over kop ontruimd hebben, toen Rusland Oekraïne binnenviel (dat hoeft niet als je paracetamol maakt of onderzoek doet naar nachtblindheid….toch)?

 • De amerikanen de enigen zijn die baat hebben bij de lekkages in Nordstream 1 & 2 gaspijpleidingen (gasverkoop; macht over europa door energieafhankelijkheid; voeden van vijandigheid tussen europa en Rusland tbv eigen hegemonie; beschermen van dollar-belangrijkheid)?

 • De amerikanen als één van de weinige partijen de middelen (duikers, onderzeeërs) hebben om dergelijke schade (d.m.v. ontploffingen) aan te brengen?

 • De amerikanen middelen hebben om de NAVO bondgenoten zodanig onder druk te zetten, dat die zwijgen over amerikaanse betrokkenheid?

 • De referenda in Donetsk en Donbass meer dan 100 internationale observators had, maar de westerse wereld weigerde mensen te sturen?

 • In het westen laagdunkend wordt gedaan over de russische propaganda aan hun kant, maar dat wij uitsluitend de NAVO propaganda (of: narratief) voorgeschoteld krijgen?

 • De zogenaamde boycot alleen de west-europese bevolking treft?

 • De kunstmatig hoge energieprijzen, de middenstand om zeep helpen (DOD 2) en de burgers verarmen (DOD 1)?

 • Dit ook in het straatje past van de energietransitie-lobby (DOD 7)?

 • Van uw belastinggeld miljarden aan wapentuig voor Oekraïne gesponsord wordt?

 • Er dan geen geld is om energie hier betaalbaar te houden?

 • Er nog nooit een conflict opgelost is door oorlog, wel door diplomatie?

 • Er alleen maar verliezers zijn in een oorlog?

 • De westerse leiders, met hun “stoere”oorlogstaal, zich in een onmogelijke positie aan het manoeuvreren zijn, om nog tot een diplomatieke oplossing te kunnen komen, zonder gezichtsverlies (meest belangrijke voor elke politicus)?

Op 10 juni 1963 hield Jon F. Kennedy een toespraak in Washington DC, naar aanleiding van de Cuba-crisis.

De speech is 27 minuten en kunt u hier zien:

President John F. Kennedy’s “Peace Speech” 

Als je niet beter wist, kon die speech ook van 10 juni 2022 zijn.Ter illustratie een paar (vertaalde) fragmenten voor u.

5:40…ieder nadenkende burger, die wanhoopt bij de gedachte aan oorlog en vrede wenst, moet beginnen met naar zichzelf te kijken…

6:34 …onze problemen zijn door mensen veroorzaakt en kunnen daarom ook door mensen worden opgelost…

10:00 …Amerikaanse imperialisten zijn erop uit om Europese en andere kapitalistische landen economisch en politiek tot slaaf van Amerika te maken en om wereld dominantie te bereiken door middel van aanvalsoorlog…. (opmerking: dit is wat Kennedy aanhaalt als Sovjet propaganda uit die tijd…hadden de Sovjets dat toen wel al goed gezien? Want waar staan we nu?)

15:06 …nucleaire mogendheden moeten díe confrontaties voorkomen, die een tegenstander dwingt tot de keuze tussen óf een vernederende terugtrekking óf een nucleaire oorlog….dit zou bewijs zijn van het bankroet van ons beleid of een collectieve doodswens voor de wereld….

Kortom…wat uw politici u niet vertellen en de gevestigde media niet verslaat…

En u denkt misschien dat dit een anti-amerikaanse tirade is…en dat lijkt misschien zo…maar mailt u ons even (info@komplot.nl) als u een oorlog vindt van na 1945, waarbij Amerikanen een hoofdrol speelden en het betreffende land niet achter gelaten is in volledige vernieling, gedesillusioneerde gebroken maatschappij en zonder verdere nazorg van enige betekenis? Wij horen het graag!

* Het was de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken James Baker die in 1990 tegen Gorbatsjov de historische woorden sprak dat de NAVO “geen inch” naar het oosten zou opschuiven. Op dat moment gold dat vooral voor Oost-Duitsland. Uitbreiding van de NAVO naar andere landen was niet aan de orde en Gorbatsjov kreeg die geruststellende boodschap in die dagen keer op keer te horen van diverse westerse gesprekspartners.

(https://nos.nl/collectie/13888/artikel/2414948-rusland-en-uitbreiding-van-de-navo-al-30-jaar-een-heet-hangijzer)

“Het Oekraïnsche leger stond op het punt de oostelijke gebieden te bezetten, wat er toe geleid heeft dat Putin ingegrepen heeft om dit te voorkomen. ” Col. Richard Black: U.S. Leading World to Nuclear War in een youtube interview: video

“Met alle respect voor alle andersdenkenden, maar ik denk dat de meeste mensen de situatie met
Oekraïne niet goed inschatten: wie de metafysische analyse niet maakt, die kan eigenlijk niet
beweren te begrijpen wat Putin doet. Ik heb ook mijn reserves bij de man, maar de karikatuur die
van hem gemaakt wordt is ronduit lachwekkend. Hij is namelijk niet gek, niet wraakzuchtig,
gebruikt zélfs geen nodeloos geweld. JA, dit is mijn standpunt, en vooraleer u dit kanaal verlaat:
lees eerst even het onderstaande.” Brecht Arnaert lees hier verder

 

Stand van zaken 17 oktober 2022 Swiss policy research