Skip to content

Het klimaat verandert altijd, en kan volgens wetenschappers niet of nauwelijks  beïnvloed worden door mensen. Zonder mensen en steden voldoet Nederland niet aan de “stikstofnormen”. CO2 veroorzaakt geen broeikas effekt, het heeft geen invloed op de temperatuur op aarde. Meer CO2 zorgt voor meer plantengroei. De aarde wordt steeds groener!