Skip to content

Corona is een griep, en een griep is een methode van het lichaam om ongewenste stoffen op te ruimen. Die ongewenste stoffen kunnen zijn afvalstoffen van het lichaam, gif in je eten of in de lucht of in het water. Een “corona virus” is gemaakt met een computer en komt in de natuur niet voor. De zogenaamde “Corona pandemie” wordt ook wel het grootste bedrog in de geschiedenis van de mensheid genoemd. Om griep te genezen en te voorkomen kun je je “lifestyle” verbeteren. Dit kan door gezonde voeding, extra vitamines C en D, beweging, gezonde lucht en water. Erg belangrijk voor je gezondheid is een opgeruimd gemoed.

Virussen, hoe zit het nou precies?

Proto-cellen

Warm water stroomde diep in de zee langs poreuze rotsen, zo ontstond het leven op aarde.

De gaatjes werden afgesloten met een dun laagje, dit waren de eerste proto-cellen. Door de “wrijving” van het stromende warme water kwam er een elektrisch verschil binnen en buiten deze protocellen. Met deze enegie werden er allerlei moleculen aangemaakt.Toen deze proto-cellen zich los maakten van de rotsen ontstonden de eerste cellen.

Wat is een molecuul?

Dus door stroming ontstonden moleculen, die voor van alles gebruikt konden worden.

Voorbeeld: twee atomen H (waterstof) plus een atoom O (zuurstof) geeft het molecuul water (H2O).

Informatie?

Die (proto) cellen die een manier bedachten om op te slaan hoe een slim celwandje gemaakt kan worden, overleefden. En die cellen die bedachten hoe ze zich konden delen “overleefden” nog na hun dood. Moleculen om informatie op te slaan zijn b.v. RNA en DNA. Die ontstonden in deze oersoep.

Virussen

Sommige kleine stukjes DNA en RNA kunnen zichzelf dupliceren, dus een kopie van zichzelf maken. Deze stukjes worden soms ook wel virussen genoemd.

Ze zijn bouwstenen van het leven.

Zulke virus bouwstenen zijn relatief klein en hebben informatie voor maar enkele eiwitten (Viral genetic material is relatively small, encoding only a few proteins.) link

Bij alle virussen, ook het computer virus Corona, “wordt aangenomen” dat het virus een cel binnenkomt via bestaande mogelijkheden. (it is generally assumed that viruses take advantage of existing mechanisms. link blz 6) Oftewel niemand weet hoe een virus bouwsteen, of een heel groot theoretisch virus, een cel binnenkomt!

Stofwisseling = leven

We zijn nu vier miljard jaar verder en er zijn nog steeds cellen. Een cel leeft wanneer er “stofwisseling” is, dus wanneer er een stroming is en allerlei molekulen gemaakt (en afgebroken) worden. Is er geen stofwisseling dan is de cel dood. Het DNA en RNA is er nog wel, maar informatie zonder stofwisseling is nutteloos. Stofwisseling is dus belangrijker dan informatie-opslag.

Gif = virus

140 jaar geleden waren er veel ziektes die niet door bacterien werden veroorzaakt, men zei “dan zal het wel door een gifje komen”, en gif in het Latijn is virus.

Hokus pokus een virus maakt je ziek.

In de 20e eeuw werden RNA en DNA molekulen ontdekt, en kwam er het idee van de farmaceutische industrie om denkbeeldige stukjes ziektemakende RNA en DNA te verzinnen en daar de oude naam virus aan te geven. Dan kan je medicijnen of “vaccins” verzinnen die je “beter” maken. Het is namelijk niet mogelijk te bewijzen dat iets niet bestaat! Een fantastische propaganda truc dus.

Chemie

In een laboratorium kun je kleine stukjes RNA en DNA vinden en onderzoeken, aan de hand van hun chemische eigenschappen, want zien kun je ze niet. Bij grotere stukjes RNA en DNA moet je die eerst in kleine stukjes hakken om ze te kunnen onderzoeken. Een zogenaamd “Corona virus”, gemaakt met een computer, is verschrikkelijk lang en kun je dus nergens tegenkomen. Het is ook veel te lang om zich door een celwand naar een andere cel te verplaatsen als het zou bestaan. Dus besmetting zou ook onmogelijk zijn. Je kunt het niet isoleren, en dus ook niet “opkweken” en bij iemand anders inbrengen, om te zien of die dezelfde “ziekteverschijnselen” krijgt.

Waar wordt je dan ziek van als er geen virussen bestaan?

U zult misschien schrikken om te lezen dat ziekmakende en besmettelijke virussen helemaal niet bestaan. Een veel voorkomende opmerking is dan “waar wordt je dan ziek van?” Het bestaan van virussen is één zaak. Een andere zaak is waar mensen ziek van worden.

Mensen worden ziek wanneer de stofwisseling niet meer goed verloopt. Dit kan allerlij oorzaken hebben, zoals gif, schadelijke bacteriën, stress, straling en ouderdom.

Biologische oorlogvoering

Er zijn veel laboratoria waar geprobeerd wordt om ziekmakende stukjes RNA en DNA te maken. Dan kan big pharma weer een “oplossing” verkopen.

Je kunt zulke stofjes dan bij mensen inspuiten, onder het mom van “vaccinatie”.

Daar kun je ziek van worden en daar kun je aan dood gaan. Je wordt er niet besmettelijk van! Lukt het om het eigen DNA van een mens kunstmatig te veranderen, dan zal deze mens zich niet meer kunnen voortplanten. Het DNA moet namelijk de stofwisseling ondersteunen, en dat is een proces dat er miljarden jaren over gedaan heeft om zich te ontwikkelen. Het sleutelen aan ons erfgoed staat nog in de kinderschoenen.

Ziektes genezen

Er wordt ook hier en daar gekeken naar hoe weefsels werken, en hoe genen aan- en uit gezet worden.

Hiermee kun je mensen beter maken, dat is een slecht verdienmodel. Alleen al het verminderen van angst zorgt voor een betere gezondheid!

Geen angst

We hopen dat u nu niet meer bang bent voor ziekmakende virussen. Want die bestaan niet.

12 okt 2022 Maar nu even aagenomen dat ze wel bestaan, en dat er een “vaccin” tegen Corona is. Dan nog zorgt zo een “vaccin” er niet voor dat corona besmettelijkheid afneemt (“je doet het voor een ander”) volgens de “vaccin” fabrikant, zie video hieronder. Dus is er geen legale grond voor een”covid passport”.

Vragen en opmerkingen kunt u sturen naar info@komplot.nl

Roland

Rob Roos, 12 oktober 2022 over het “Corona vaccin”: “De spreuk je doet het voor een ander is dus onzin”